Välkommen, Jarkko!

Winter is coming och ett styrkebesked denna hösttermin

Efter 8 år på e-man AB och 5 år på Enfo väljer Jarkko Tamola Råback, erfaren integrationsspecialist, ABIZKO Consulting ❤️

Samtal och kunskapsutbyten i nätverket ledde fram till att vi blev överens om att vi ville jobba tillsammans, säger Krister Skoog. ABIZKO fortsätter framgångsrikt och outtröttligt att satsa på senior kompetens av yttersta världsklass, det är en viktig del i vår affärsidé. Jarkko steppar ut direkt och levererar sin kompetens och värde till kund på sin första dag och kommer att vara en nyckel i vårt nav 👍. Varmt välkommen till teamet Jarkko!