Pro bono jobb tillsammans med stödföreningen Rise

I skuggan av pandemin Covid-19 finns många andra samhällsproblem. ABIZKO Consulting har gjort och gör Pro bono jobb (100% välgörenhet) för stödföreningen Rise, för deras ofta livsviktiga insats för vuxna som utsatts för incest och sexuella övergrepp som barn. Läs vad ABIZKO, genom vår skicklige arkitekt Andreas Pantzar, gör för att utveckla organisationens viktiga arbete.

ABIZKO är Rises röst och stöd för IT frågor och utmaningar. Vi har under året genomfört: migrering POP3/IMAP konton till Microsoft 365 non profit licenser, implementerat Teams, konsulterat vid IT frågor samt utbildat i hur föreningen bäst nyttjar MS365.

Självklart blev vi även stödmedlemmar i organisationen, vilket vi gärna vill inspirera dig till att bli!

”Andreas Pantzar är ovärderlig för oss i det viktiga arbete vi gör för att kunna utveckla vår verksamhet även digitalt och tekniskt, så att vi kan använda ännu mer av vår tid till att stödja utsatta. Han finns alltid där för oss när vi behöver. Ingenting är för stort eller för litet och många gånger hjälper han oss att upptäcka nya funktioner innan vi vet att vi behöver dem. Det har gett oss möjligheten att fortsätta vara i framkant inför vad framtiden kommer kräva av oss.”
- Maria Woglinde, projektledare / Hermine Holm, verksamhetsledare